تفاوت ماسک های FFP2 و N95

تفاوت ماسک های FFP2 و N95

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که تفاوت ماسک های N95 و FFP2 در چیست و یا اینکه کدام ماسک بهتر و مناسبتر است.

در واقع ماسک N95 مورد تایید NIOSH بوده و طبق پروتکل NIOSH تست می شود شرایط تست ماسک بر اساس NIOSH به شرح ذیر می باشد:

فیلتر ذرات تنفسی زمانی که تحت آئروسل های سدیم کلرایدبا قطر 0/3 میکرون با جریان 85 لیتر بر دقیقه قرار میگیرند باید کارایی فیلتراسیون 95% را داشته باشند.

لازم به ذکر است ماسک های N95 قابل استفاده در محیط هایی هستند که آئروسلهای غیر روغنی وجود داشته باشد و نامگذاری N95 هم بر این اساس می باشد. ماسک ذرات N95 به معنی not resistant to oil  با کارایی فیلتراسیون 95 درصد است.

و اما در مورد ماسک های FFP2:

این کلاس از ماسک های تنفسی مطابق با استاندارد های  ENVاروپا می باشد طبق این استاندارد ماسکهای تنفسی در 3 کلاس تقسیم بندی می شوند که شامل FFP1,FFP2,FFP3 است

شرایط تست ماسک های تنفسی مطابق با استاندارد EN149 کمی متفاوت از NIOSH است و به شرح ذیر می باشد:

ماسک تنفسی باید حداقل کارایی فیلتراسیون 94% را داشته باشدزمانی که تحت تست آئروسل سدیم کلراید با قطر 0/3 تا 0/6 میکرون با جریان 95 لیتر بر دقیقه قرار میگیرد. بعلاوه ماسک های FFP2 تحت تست آئروسل های روغنی پارافین هم قرار میگیرندو از این نظر نسبت به ماسک های N95 ارجعیت دارند.

با توجه به توضیحات فوق به راحتی می توان دریافت که به لحاظ کارایی و فیلتراسیون هر دو نوع ماسک هم سطح بوده و تفاوتچندانی با هم ندارندعلاوه بر اینکه ماسک های FFP2 توانایی فیلتراسیون ذرات روغنی را هم دارا می باشند.