تجهیزات ایمنی مناسب انواع مشاغل

1- کارگر برق کار و مخابرات :
کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته است و در صورت لزوم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسیته .

2- کارگر ساختمانی :
دستکش لاستیک ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی

3- کارگر تراشکار :
عینک تراشکاری ، کفش ایمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند .

4- جوشکار و کمک جوشکار :
کلاه و کفش ایمنی ، عینک یا ماسک جوشکاری ، پیش بند و آستین و گتر چرمی و در صورت لزوم کمربند ایمنی .

5- کارگر رنگ کار یا نقاش :
کلاه گوشی دار پلاستیکی ، دستکش پلاستیکی ، ماسک یکبار مصرف ضد گرد و غبار (ماسک کاغذی) ، چکمه پلاستیکی .

6- کارگر شیشه گر :
عینک حفاظتی ، دستکش و پیش بند چرمی و گتر چرمی

7- کارگر مقنی یا چاه کن :
کلاه ایمنی ، دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی ، ساق بلند ، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه یا چراغ روشنایی سیار با ولتاژ کمتر از 24 ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت لزوم ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار .

8- کار با مایعات شیمیایی یا اسیدها :
عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پوتین پلاستیکی ، ژاکت و پیش بند پلاستیکی .

9- کارگر نجار :
کفش ایمنی ، دستکش چرمی ، ماسک ضد گرد و غبار ، عینک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

10- کارگر مکانیک :
عینک تراشکاری ، دستکش چرمی ، کفش ایمنی

11- کارگر ریخته گر و قالب ریز :
کلاه ایمنی ، عینک حفاظتی ، دستکش ، پیش بند و گتر نسوز ، کفش ایمنی و ماسک بخارات مضر.

12- کارگر توربین بخار :
گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستیکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی

13- کارگر آهنگر :
کفش ایمنی ، دستکش و پیش بند چرمی ، عینک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی .

14- حلبی ساز :
دستکش کف چرمی ، پیش بند چرمی و در صورت نیاز کفش ایمنی .

15- کارگر آزمایشگاه :

عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پیش بند پلاستیکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر .

16- کارگر معدن:
کلاه ایمنی ، پوتین ایمنی لاستیکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ایمنی معدن و در صورت لزوم کمربند حفاظتی مجهز به طناب نجات

17 - کارگر چاپخانه :
دستکش پلاستیکی آزمایشگاه ، پیش بند پلاستیکی ، چکمه پلاستیکی معمولی ، ماسک حفاظی بخارات مضر .

18- کارگر سردخانه :
دستکش حفاظتی ، پیش بند حفاظتی ، لباس کامل سردخانه ، پوتین ایمنی و کلاه حفاظتی .

19– جا به جا کردن اشیا سنگین :
کلاه ایمنی ، دستکش چرمی ، پوتین ایمنی . اگر در معرض سقوط یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک بر سر بگذارید تا آسیب نبیند.